Referater

Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

2011 Referat ekstraordinær generalforsamling den 4. september
 

Proces referater i Ejerforeningen Molsgade 8


Så vi er sikret korrekte og gyldige referater i Ejerforeningen er her en skabelon for processen. Skabelonen er udarbejdet november 2015 og tidligere referater, er derfor ikke opbygget efter denne. Men anden opbygning er også fuldt gyldig iht. vedtægternes §7, og processen er dermed ikke en betingelse for, at hverken tidligere eller fremtidig referater er gyldige iht. vedtægternes §7. 

Trin 1
Referenten skriver referat ud fra følgende skabelon.

Referat generalforsamling (eller ekstraordinær generalforsamling) Ejerforeningen Molsgade 8, 8000  Aarhus C. 
Dato
Sted
Deltagere

Selve referatet

Trin 2
Senest 7 dage efter mødet mailer referenten referatet ud for godkendelse eller kommentarerer til samtlige mødedeltagere.

Referenten skriver, at mødedeltagerne har 4 dage til kommentarer.

Trin 3
Hvis der ikke er indkommet kommentarer antages referatet for værende godkendt = gå til trin 4.

Er der indkommet kommentarer reviderer referenten referatet og mailer det igen ud til godkendelse og evt. kommentarerer til samtlige mødedeltagere.

Igen skriver referenten, at mødedeltagerne har 4 dage til kommentarer.

Trin 3 gentages indtil alle har godkendt per mail.

Trin 4
Referenten printer 1 stk. kopi af det af alle mødedeltagere per mail godkendte referat og sender det til underskrift hos de mødedeltagere, der bor på Molsagde 8. Man starter med mødedeltagerne på nederste etage, som så sender det videre op ad opgangen.

Trin 5
Det underskrevne referat indscannes og uploades på hjemmesiden af Peter 2. tv.