Kloak Stoppet

Hvis din kloak er stoppet, kan det enten skyldes forhold inde i lejligheden eller forhold i de fælles installationer.
 
Du skal derfor først prøve at identificere problemet selv.
 
 
Oftest vil problemet være i dine egne afløb og rør, og er derfor dit eget ansvar.
 
Er problemet i de fælles rør, vil det ofte kræve, at du tilkalder Aarhus Vand (Kommunen) på tlf. nr. 89 47 10 00 - de har døgnservice.
 
Såfremt, at Aarhus Vand ikke kan / vil komme ud og afhjælpe problemet, må der tilkaldes et privat kloakfirma. Er det uden for normal arbejdstid, weekend eller helligdag bedes du overveje, om du kan vente med at tilkalde et eksternt firma til det igen bliver hverdag.
 
Husk at orientere øvrige beboere, hvis problemet involverer dem.