Husorden

Hent husordenen i PDF format her

 

Husorden for Molsgade 8, 8000 Århus C.
Udgangspunktet for husordenen i ejendommen er, at man bruger sin sunde fornuft, og at vi tænker på og tager hensyn til hinanden.

Er der uoverensstemmelser eller ting, som man er lidt træt af, er det oftest bedst og meget udramatisk at banke på og tage en uformel snak med den pågældende medbeboer. Herved kan man som regel finde en fornuftig løsning.

Dog er der følgende overordnede retningslinjer:
• Der skal være fred i huset mellem kl. 20.00 og 07.00 på hverdage. Dvs. at der ikke må hamres, bankes, anvendes boremaskiner eller foretages andet støjende arbejde i ovennævnte tidsrum. Støj ved ombygning skal dog stoppe kl. 18:00
• I weekender tages der hensyn til de andre beboere.
• Husdyr er tilladt, såfremt de ikke larmer eller generer naboer.
• Beskeder på whiteboardet på hovedtrappen skal underskrives med navn.
• Altanerne holdes rydelige, så de er pæne at se på.

 

Der må generelt ikke spilles høj musik!
• Man kan overveje at bruge høretelefoner.
• Højtalere bør hænges op på væggen, da man herved reducerer støjgenere for underboen i forhold til at lade højtalerne stå på gulvet (Lyden absorberes af væggen).
• Man kan lejlighedsvis holde fest, hvilket så skal annonceres i god tid i forvejen på f.eks. facebookgruppen og tavlen i opgangen. Musik og larm skal være dæmpet fra kl. 24.00.

 

Orden på de fælles områder (trappen, kælderen, fortorvet, haven):
• Der må ikke stå ting på disse områder, der ikke tilhører huset. Private genstande hører til i vores respektive pulterkamre.
• I specielle tilfælde. ombygning, større oprydninger eller flytning, kan det accepteres, at ting stilles midlertidigt uden for lejlighed/pulterum.
• Der må ikke kastes cigaretskod i gården/haven, på fortovet eller i blomsterkrukkerne, da børnene spiser dem, og det ser grimt ud!
• Fællestoilettet er for Molsgade 8 og ikke til brug for boligkarreens øvrige beboere.
Øvrigt:
• Man må kun lukke egne gæster ind i opgangen via dørtelefonen. Lukker man andre ind, skal man gå ned og tjekke, at de har et legalt ærinde i opgangen.
• Får man nye beboere, lejere eller Airbnb gæster skal man informere de andre beboere om dette via e-mail, whiteboardet og gerne facebookgruppen.

 

På www.molsgade8.dk findes informationer om ejerforeningen og ejendommen. Følg ligeledes vores facebookgruppe molsgade for dagligdags kommunikation.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling 4. marts 2019