Økonomi

Indbetalinger til ejerforeningen
Der kan udlukkende betales penge til ejerforenigen via bankoverførsel. Husk at angive hvilken lejlighed og hvad indbetalingen dækker.

Vigtigt: Dvs. du skal angive din indbetaling således:
Etage, side, navn, hvad indbetalingen dækker 

Bor du f.eks. i lejligheden 2. tv., hedder Peter  og indbetaler ordinært bidrag angiver du følgende:

2. tv., Peter, ordinært bidrag

Ejerforenings kontoinformationer er følgende:

Spar Nord 
Reg. nr. 9004
konto nr. 0000577855

Ordinære ejerforeningsbidrag samt acconto varmebidrag indbetales senest den 4. i hver månd. Husk at angive lejlighed.

Fordelingstal, satser for ejerforeningsbidrag og accontovarme findes i budgettet for indeværende år. 

Har du haft udlæg for ejerforeningen refunderes disse ved at du: